SEND TEST SMS

خطوط خدماتی

serviceslinethumb

خطوط تبلیغاتی چیست ؟

خطوط تبلیغاتی ، خطوطی هستند که با آنها اقدام به ارسال پیامک می نمایید و به شهر
پیامک ارسال می کنید ، این خطوط قابلیت ارسال پیامک به کسانی که پیامک تبلیغاتی را قطع
کرده اند ندارند ،

خطوط خدماتی چیست ؟

خطوط خدماتی ، خطوطی هستند که توسط آن فقط برای اطلاع رسانی میشوند
اشخاصی که از طریق اپراتورها پیامک تبلیغاتی خود را بسته اند ، این پیامک ها را دریافت میکنند
از این خطوط میتوان مانند بانک ها ، ارگان های دولتی ، شرکت های خصوصی و دولتی نام برد
در نظر داشته باشید که فقط شرکت های که بصورت رسمی ثبت شده اند و تمامی مدارک آنها کامل میباشد میتوانند درخواست خدماتی کردن خطوط خود را بدهند . در صورتی که شرکت ها قوانین را نقض کنند و با این شماره ها پیامک تبلیغاتی ارسال کنند شماره مورد نظر و پنل ایشان مسدود شده و فرد خاطی به مراجع قانونی معرفی میگردد .

خطوطی که میتوانند خدماتی شوند :

 

خطوط ۱۰۰۰

در صورتی که خط از شماره ۱۰۰۰ دارید و میخواهید آن را خدماتی کنید میتوانید با مدارک مورد نیاز و فرم درخواستی خط خود را به خدماتی تبدیل کنید

خطوط ۵۰۰۰۲

در صورتی که خط از شماره ۵۰۰۰۲ دارید و میخواهید آن را خدماتی کنید میتوانید با مدارک مورد نیاز و فرم درخواستی خط خود را به خدماتی تبدیل کنید

خطوط ثابت ( ۰۲۱ و ۰۲۶ )

در صورتی که خط از شماره ۰۲۱ یا ۰۲۶ دارید و میخواهید آن را خدماتی کنید میتوانید با مدارک مورد نیاز و فرم درخواستی خط خود را به خدماتی تبدیل کنید

مدارک مورد نیاز

اشخاص حقوقی که مدارک زیر را بصورت کامل دارند ، میتوانند با دریافت فرم درخواست و پرداخت هزینه مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال اقدام به خدماتی کردن خطوط خود کنند .

  • معرفی نامه در سربرگ شرکت ، ممهور به مهر و امضاء
  • اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی
  • آگهی تغییرات
  • تکمیل فرم درخواست در سربرگ
  • کد اقتصادی
  • شناسه ملی

دریافت تعهدنامه اشخاص حقوقی